Jak poznat kvalitní web nebo stránku? Jednoduše si položte otázku: řekl bych svému dítěti „jdi si to tom přečíst na web www.XY.cz“? Pravda, vyhledavač na to musí trochu vědečtěji.

Proto si weby „známkuje“. Známky jsou mj. za „quality, authority, credibility and trust“. Tedy Kvalitu, Autoritu, Spolehlivost, Důvěryhodnost (hodnověrnost).

Autorita obsahu

Víme, kdo napsal daný článek, popsal daný produkt? Nositelem autority může být:

 • Člověk – zárukou je autor dané stránky. Kdybyste šli na operaci, půjdete zřejmě raději k lékaři s 20 letou praxí, než prodavači z novinového stánku odvedle.
 • Instituce – zárukou je firma. Zřejmě budete preferovat automobil německé výroby, než „auto“ za 50 tisíc vytvořené indickými inženýry.
 • Text – zárukou je zdroj, nějaký odkazovaný dokument. Když budete zpracovávat daňové přiznání, budete raději vycházet ze zákona ve Sbírce zákonů, než ze seminární práce středokolského studenta.

Co z toho plyne prakticky pro web?

 • Je vhodné u každé stránky mít autora. Napsat jeho „BIO“ – co dělá, jak dlouho, jaké to má výsledky.
 • Autorovi založit zvláštní stránku a z každého jeho článku na ni odkazovat.
 • Ze stránky autora naopak odkazovat na jeho články, blog.
 • Ze stránek odkazovat na dokumenty, které „mají váhu“, jsou hodnověrným zdrojem informací.
 • Odkazovat na stránky, kterým „se dá věřit“.
 • Založit Autorovi stránku na síti Google+ a propojit ji s webem (rel=author či rel=publisher).
 • Speciální tip: že jste skutečným, originálním autorem textu můžete „dokázat“ jednoduše. Ihned po publikování článku jej tweetněte nebo nasdílejte na facebook. Rychlejší totiž bere .)

Věrohodnost stránky

Věrohodnost se buduje dlouhodobě. Věrohodné stránky „stále běží“, rychle se načítají, jednoduše se používají a uživatelé se na nich vyznají. Je z nich jasné, o čem jsou, co na nich návštěvník najde.Obsahují srozumitelné a užitečné infromace a je na nich uveden fyzický kontakt (telefon, adresa, člověk). Ideálně odkazují i na vlastní profily na sociálních sítích. „Zajímají“ se o návštěvníka, uplatňují zásady použitelnosti i ochrany osobních údajů. Např. když po něm chtějí osobní informace, tak pouze v zabezpečené části. Jak můžeme věrohodnost čelenit:

 • Věrohodnost založená na víře, domněnce. Příkladem jsou domény s koncovkou .edu nebo .gov, které může mít jen omezený okruh institucí.
 • Věrohodnost založená na předchozí zkušenosti. Vyhledavače mohou brát v úvahu „jak se o webu mluví“, v Čechách např. heureka.cz obsahuje recenze tisíců českých webů; podobně existují tísíce stránek s recenzemi konkrétních produktů a to vše se dá použít.
 • Povrchová věrohodnost. Jak rychle se stránka načítá? Jaké má rozložení obsahu, kde je navigace, kde je hlavní obsah? Jsou na stánce „ikony“ reprezentující nějakou autoritu?
 • Vnější věrohodnost. Jak o webu referují ostatní weby? Odkazují na něj? V jakém kontextu? Citují jiné weby obsah daných stránek?

Co z toho plyne prakticky pro web?

 • Jste-li členem nějaké asociace, máte-li certifikát členství v nějaké autoritativní organizaci, vložte na web certifikát a linkujte na danou autoritu.
 • Věříte-li si, založte si profily na webech, kde mohou uživatelé hodnotit zkušenosti s vaší firmou, produkty, službami.V Čechách např. Ověřeno zákazníky od heureka.cz, odkazy na APEK a jejich certifikát.
 • Sdílejte svůj obsah na jiných webech, přispívejte do fór, diskusníh skupin a řešte problémy diskutujících odkazem na svůj vhodný obsah.

Účel a zaměření obsahu?

Poslouží stránka vůbec někomu? Dozví se návštěvník něco unikátního? Není to stránka jen tak, aby byla? A je vůbec tato stánka na webu potřebe? Odpovídá jeho celkovému zaměření? Co jsou znaky „stránky na nic“?

 • Na stránce je spousta textu. Nicneříkajícího.
 • Účelem stránky je pouze reklama – tzv. MFA (made for advertisement).
 • Stránka „nemá účel“. Nevede na nic dalšího relevantního.
 • Irelevantní obsah.
 • Duplicitní stránky.
 • Pouze obecné informace.

Co z toho plyne prakticky pro web?

 • Není nutné psát stránky textu, pokud nepřinese nic zajímavého. Pro SEO bohatě stačí 2-3x použít „optimalizované slovo“ v textu.
 • Máte-li na webu „slabé“ stránky, buď je zrušte, nebo přesuňte na jinou doménu.
 • Máte-li na webu duplicitní stránky, můžete je odstranit nebo použít rel=canonical. (Obecně je canonical nástroj proti duplicitám obsahu. Do každé „duplicitní“ stránky do sekce HEAD se vloží odkaz na „základní“ stránku. „Základní“ stránka je ta, kterou chcete mít vidět ve vyhledávači. Informace od Google na http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2009/02/specify-your-canonical.html).

Poznámka na okraj: Dokonce se může stát, že „několik slabých stránek“ může snížit hodnocení webu jako celku z pohledu vyhledavačů. A tytom nebudou web zobrazovat na dobrých pozicích. (viz http://www.google.com/support/forum/p/Webmasters/thread?tid=76830633df82fd8e&hl=en&fid=76830633df82fd8e00049dea5d1acfc4&hltp=2).

Dostupnost obsahu

Nakolik jsou stránky dostupné pro lidi či vyhledavač? Znaky nedůvěryhodnosti jsou:

 • Pomalé načítání (pro uživatele tak nad 5 sekund), pro vyhledavač nízké score v testu PageSpeed.
 • Nefunkční stránky 404, nefunkční = neposkytují hlavičku 404, když jsou nedostupné.
 • Výpadky dostupnosti webu.

Co z toho plyne prakticky pro web?

 • Je třeba nastavit http hlavičky 404 pro neexistující stránky.
 • Změřte si rychlost na developers.google.com/pagespeed/ a opravte alespoň závažné (červené) zpomalovače. Rozumná rychlost je 80 a více.
 • Změřte si, jak dlouho se poprvé načítá stránka. Je-li to déle než 5 sekund nechte upravit systém.

Relevance a aktuálnost obsahu

Vyhledavač by měl svému uživateli poskytnout tu nejlepší odpověď na jeho dotaz. Obsah stránky musí odpovídat tomu, co uživatel hledá, tzn. klíčovým slovům zadávaným do vyhledavače. Co jsou potom znaky nekvality obsahu?

 • Lidé z webu rychle odchází (tzn. vysoký bounce rate).
 • Odkazy ze stránek směřují na nerelevantní obsah.
 • Odkazy neobsahují klíčová nebo brandová slova, ale texty typu „klikněte zde“.
 • Stránky zaměřené pouze na hodně hledaná slova.
 • Obsah jendotlivých stránek není průběžně aktualizovaný.
 • Nemění se datum (aktualizace) u stránek.
 • Neaktuální obsah (např. informace o odjezdech vlaků předminulý rok).
 • Nefunkční / neaktuální sitemap.xml a zbožový feed.

Co z toho plyne prakticky pro web?

 • Sledujte u stránek bounce rate (míru odchodu) v google analytics pro jednotlivé stránky. Ty s bounce nad 50 % upravte.
 • Odkazujte ze stránek pouze na weby, kde se návštěvník doví něco dalšího k tématu.
 • Odkazujte pomocí klíčových slov (podle dokazu by návštěvník měl vědět, co se doví).
 • Udržujte aktuální informace a uvádějte datum aktualizace.

Formát a uspořádání obsahu

Jak viditelné a čitelné jsou informace? Poznám na každé stránce jednoduše o čem je? Jaké jsou znaky špatného formátování:

 • Příliš mnoho reklamního prostoru.
 • Patičky webu s příliš mnoho klíčovými slovy, odkazy.
 • Stejné a databankové fotografie.
 • Nedostatečný kontrast textu a pozadí.
 • Obrázky a odkazy bez ALT popisků.
 • Špatný zdrojový kód stránky.
 • Stejné nebo pouze velmi podobné titulky všech stránek.
 • V drobečkové navigaci nejsou použité oddělovače odkazů.
 • Stránky nemají jasnou strukturu, hierarchii.
 • Navigace je založená na obrázcích, netextovém obsahu.
 • Na stránkách není dostupná Mapa stránek pro návštěvníky.
 • Z jedné stránky vede mnoho odkazů jinam.
 • Stránky sirotci – není na na oekdazováno, nejsou jasně ve struktuře.

Co z toho plyne prakticky pro web?

 • Pokud se vám dobře nečtou texty, upravte kontrast, zkuste text členit do odstavců, odrážek, vkládejte obrázky.
 • Vkládejte vlastní fotografie, infografiky.
 • Tvořte obsah, který odpovídá titulku stárnky.

Chyby v obsahu

Každý dokument by měl být unikátní, fakticky správný, objektivní a také správně česky. Co jsou znaky chybovosti?

 • Tendenční výklad, neobjektivita.
 • Gramatické chyby, překlepy, nesprávné používání jazyka.
 • Fakticky chybné informace.

Jak si sám můžu zhodnotit vlastní stránku či web?

Google sám radí, jaké otázky může každý položit sám sobě:

 • Věřili byste informacím uvedeným na stránce?
 • Napsal tuto stránku člověk, který je na věc expertem, rozumí jí a nebo je to spíše obecné, rozplizlé?
 • Jsou na webu duplicitní, obsahově se překrývající stránky nebo spousta článků, stránek na stejné téma s velmi podobným obsahem lišící se pouze variacemi klíčových slov?
 • Svěřili byste v klidu této stránce číslo své kreditní karty?
 • Nejsou na stránce faktické, gramatické či pravopisné chyby?
 • Vzniká obsah spíše ze skutečného zájmu autora / webu o věc, nebo je obsah spíše „naflákaný“ tak, aby se na „něco chytil“ ve vyhledávači?
 • Poskytuje stránka / článek nějakou originální informaci, výsledek studie, analýzu či zprávu?
 • Dává stránka nějakou hodnotu navíc oproti dalším stránkám, které ve vyhledávači „vyjedou“ na stejné dotazy?
 • Vypadá to, že obsah je zkontrolovaný, zrevidovaný?
 • Je článek objektivní? Informuje o věci z více úhlů pohledu?
 • Je daný web zřejmou autoritou na dané téma? Odpovídá článek / stránka celkovému zaměření webu?
 • Tvoří obsah spousta lidí, formou „masové produkce“ nebo se obsahu každé stránky někdo opravdu věnuje?
 • Je článek dobře napsaný, zrevidovaný, nebo je spíše lajdácky, chvatně vyplivnutý?
 • Kdybyste zaslechli název webu, řekli byste si, že to bude spolehlivý zdroj informací?
 • Poskytuje daný článek kompletní (detailní, zevrubnou) a přehlednou informaci k danému tématu?
 • Poskytuje článek evidentně informace o pozadí věci, je zřejmý vhled autora do tématu?
 • Doporučili byste takovou stránku běžně svým kamarádům, sdíleli byste ji na svém facebooku či uložili do oblíbených?
 • Neobsahuje stránka hooodně reklamy či nezastiňuje reklama hlavní obsah?
 • Čekali byste takový článek v časopise, novinách či encyklopedii?
 • Jsou články krátké, nedůkladné či jinak málo nápomocné?
 • Je na stránkách vidět péče o detail?
 • Nestěžovali by si lidé, kdyby viděli obsah dané stránky?

(Uvedené otázky jsou mým volným překladem z google blogu).

Závěr?

Obsah tvořme, nekopírujme. Pišme hezky česky. Tvořme pro naše děti a přátele. Používejme technicky způsobilé nástroje.

Doplnění

Dnes mi dorazila pozvánka do pinterest.com. Mají krásně definovanou etiketu pro příspěvky. Takovým bych docela věřil…

 • Respektuj, buď ohleduplný. Pinterest je komunita lidí. Víme, že každý je jiný a má jiný pohled. Ale buďte ohleduplní ve svých příspěvcích a komentářích.
 • Buď autentický, buď svůj. Pinterest vyjadřuje tebe sama. Být věrný tomu, kdo jsi je důležitější, než mít followery a fanoušky.
 • Uváděj zdroje. Piny jsou nejužitečnější, když odkazují na svůj původní zdroj. když zjistíš, že je zdroj uvedený chybně, uveď správný zdroj v komentáři, aby ho mohl autor opravit.