Do Freela zvu často nové lidi. Sepsal jsem základní principy komunikace v něm.

 1. Minimalizujeme e-maily, vše se dá mít ve freelu.
 2. Úkoly držíme v odpovídajících todolistech.
 3. Jeden úkol = jedna řešená věc.
 4. Název úkolu odpovídá jeho obsahu. (nenecháme v úkolu diskusi sklouznout k řešení něčeho dalšího).
 5. Velké úkoly rozdělujeme. Nebo použijeme podúkoly. (Ať se na nic nezapomene a je přehledné a části se dají ukončovat.)
 6. Úkoly přiřazujeme danému člověku. Nepřiřazený úkol = jeho tvůrce po nikom aktuálně nic nechce.
 7. Vyžaduje-li úkol více připomínek, řeší se více témat, vyřešme je před zadáním přes google dokument a komentáře v něm.
 8. Když vyžaduji od člověka reakci, označím jej v diskusi (přes @)
 9. Když úkol vyžaduje práci někoho jiného, úkol mu přiřadím. (klidně s instrukcí, co má udělat jako další krok – např. dát na schválení někomu atd.)
 10. Když zmiňuji nějakou stránku, chci k ní komentář vkládám na ni přímý odkaz.
 11. Hotové úkoly uzavíráme.
 12. Prioritně se řeší úkoly se stanoveným termínem.

Máte něco podobného nastavené, třeba v Basecampu či jinde?