Dollar ($) Index udává, které konkrétní stránky se nejvíce podílí na výnosech webu. Pomáhá tedy určit, které stránky mají nejvyšší hodnotu.

Hodnota se určuje z hodnoty realizovaných objednávek (e-shop) a z hodnoty realizovaných cílů webu (např. odeslání formuláře, stažení souboru). Je tedy nutné mít nastavené měření e-commerce a definované hodnoty cílů.

Ukázka $indexu
$index v přehledu Nejnavštěvovanější stránky

Vzorec pro výpočet je: $index =  (Tržby + Hodnota Cíle) / Počet unikátních zobrazení stránky PŘED konverzí. (Pro angličtináře $index = (Revenue + Goal Value) / Unique vievs of Page Before Conversion.). Podrobněji k použitým hodnotám:

  • Unikátní zobrazení stránky – zobrazení se počítá pouze jedenkrát za návštěvu, i když ji návštěvník zobrazí opakovaně.
  • Počítají se pouze zobrazení stránky, které předcházejí konverzi (dosažení cíle) nebo transakci; většinou tedy před odesláním objednávky v e-shopu nebo např. odesláním formuláře.
  • Musíte mít nastavené hodnoty cílů a měření e-commerce; jinak bude $index nulový.

    Nastavení hodnoty cíle
    Nastavení hodnoty cíle v GA

Na co si dejte pozor, když klasicky použijete řazení podle $indexu: Jako stránky s nejvyšší hodnotou mohou být stránka košíku, přidání do košíku, nebo stránka nákupního procesu; taky se zobrazují stránky nějakého vyhledávání nebo třeba řazení. A nezbavíte se jich ani použitím Váženého třídění.

Ukázka $indexu stránek košíku
$index stránek košíku, nákupního procesu

Co s tím? Odfiltrujte je pomocí regulárního výrazu.

Poznámka pro zvídavé: stránka /vlozni-do-kosiku.htm se zobrazuje např. proto, že se používá funkce virtuální pageviews pro měření v Google Analytics. Pokud byste používali Event tracking, tak se tato stránka v přehledu zobrazovat nebude.